Εταιρεια

Ο όμιλος αποτελείται από τέσσερις εταιρείες με παρουσία στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Βουλγαρία και απασχολεί συνολικά 30  εργαζομένους. Τα άτομα αυτά στελεχώνουν την ομάδα διοίκησης της εταιρείας, καθώς και τα τμήματα Οικονομικών, Πωλήσεων, Φορτώσεων και Διεκπεραίωσης.

Η DAILY TRANSPORT στις 1000 m² αποθήκες καθώς επίσης και στα 6000 m² εξωτερικού χώρου που διαθέτει, είναι σε θέση να αναλάβει την αποθήκευση παντός είδους εμπορεύματος, σύμφωνα με τους περιορισμούς που υπαγορεύονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών αλλά και από τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές νομοθεσίες.

Τα γραφεία της DAILY TRANSPORT βρίσκονται στο μεγαλύτερο κομβικό εμπορικό κέντρο της χώρας, τον Πειραιά και συγκεκριμένα στην περιοχή Κερατσινίου.

Η DAILY TRANSPORT COMPANY ιδρύθηκε το 2002 με έδρα το Κερατσίνι Πειραιά και έχει πείρα επί σειρά ετών στις οδικές μεταφορές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

Το 2013,  η DAILY TRANSPORT προχωρά στην ίδρυση της μεταφορικής εταιρείας JUST IN TIME AE η οποία έχει στην κατοχή της σύγχρονο στόλο EURO 5 MEGA 105 m3 & ROAD TRAIN 125 m3 οχημάτων. Από το 2013 η DAILY TRANSPORT μεταφέρει τα εμπορεύματα της με τα  ιδιόκτητα οχήματα της.

Το 2014, η DAILY TRANSPORT ιδρύει στην Τουρκία την εταιρεία DAILY TRANSPORT LOJISTIK AS, την οποία πλαισιώνει με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο σε συνδυασμό με τις σύγχρονες και οργανωμένες αποθήκες της εταιρείας οι οιποίες βρίσκονται και πολύ κοντά στο νέο μεγαλύτερο τελωνείο της Κωνσταντινούπολης, αυξάνουν την ποιότητα των υπηρεσιών των εταιρειών DAILY TRANSPORT Ελλάδος και Τουρκίας προς τους πελάτες τους  με πολύ πιο ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ.

Η πρωτοποριακές αυτές κίνησεις, εξασφάλισαν την δυναμική μας είσοδο και την εδραίωση του ονόματός μας σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο της Ελληνικής & της Τούρκικης αγοράς.