γραφεια

Τα γραφεία της DAILY TRANSPORT βρίσκονται στο μεγαλύτερο κομβικό εμπορικό κέντρο της χώρας, τον Πειραιά και συγκεκριμένα στην περιοχή Κερατσινίου.

Επίσης τα γραφεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα Τελωνεία Εισαγωγής και Εξαγωγής καθώς και από τις υπόλοιπες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Κωνσταντινούπολη στην περιοχή του τελωνείου HALKALI με ιδιόκτητα γραφεία, αποθήκευση και χώρους στάθμευσης των οχημάτων μας. Βουλγαρία στην περιοχή του κέντρου Sofia.