Ασφαλιση

Κατά την μετακίνηση εμπορευμάτων υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος ζημίας από απώλεια, καταστροφή, κλοπή, πρόσκρουση, ανατροπή και λοιπές μορφές ζημιών, που όμως μπορούν να προβλεφθούν με την ασφαλιστική κάλυψη. Κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μεταφοράς και από πρόσθετη υπηρεσία, έχει μετατραπεί σε άρρηκτο κομμάτι της ίδιας της μεταφοράς.

Οι ειδικοί της Daily Transport μπορούν να ασχοληθούν αποκλειστικά με το δικό σας εξειδικευμένο portfolio ασφάλισης, το οποίο θα έχει την κάλυψη και την υποστήριξη μερικών από των μεγαλυτέρων και πιο ασφαλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η Daily Transport πιστεύει ότι, η ασφαλιστική κάλυψη προσδίδει μια αξιοπιστία στην μεταφορά και εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή αποζημίωσης, χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις, σε περίπτωση ζημίας. Επειδή ποτέ δεν είμαστε σίγουροι, καλύτερα να είμαστε εξασφαλισμένοι, αυτή είναι και η φιλοσοφία μας και για τον λόγο αυτό έχουμε σαν εταιρία καλυμμένη την αστική μας ευθύνη έναντι τρίτων (έναντι των πελατών μας) και αυτό προτείνουμε και στους ίδιους τους πελάτες μας

Εύκολα και με χαμηλό κόστος, μπορούμε να φροντίσουμε και για το δικό σας ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αξιόπιστους ασφαλιστικούς οργανισμούς που εγγυημένα παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη για κάθε είδους μεταφορά

Σας ενδιαφέρει η ασφαλής και γρήγορη μεταφορά των προϊόντων σας;