Σταδιοδρομία

Ο όμιλος αποτελείται από τέσσερις εταιρείες με παρουσία στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Βουλγαρία και απασχολεί συνολικά 30  εργαζομένους. Τα άτομα αυτά στελεχώνουν την ομάδα διοίκησης της εταιρείας, καθώς και τα τμήματα Οικονομικών, Πωλήσεων, Φορτώσεων και Διεκπεραίωσης.

 

Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με ομάδα εξωτερικών Συμβούλων, Νομικούς ειδικούς σε θέματα Μεταφορικού Δικαίου, Οικονομικούς Συμβούλους και Συμβούλους Επικοινωνίας.

Το ανθρώπινο δυναμικό της DAILY TRANSPORT αποτελείται από ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, κατά πλειοψηφία νέους , συνδυάζοντας έτσι την πείρα με την δυναμικότητα με άριστο επίπεδο σπουδών και πολύπλευρη επαγγελματική εμπειρία. Η DAILY TRANSPORT παρέχει στο προσωπικό της ευκαιρίες  να χρησιμοποιούν τις ικανότητες τους, δυνατότητα να αποκτούν νέες εξειδικευμένες γνώσεις συμμετέχοντας σε ειδικά σεμινάρια του κλάδου, ώστε να εξελιχθούν επαγγελματικά και να μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες.