υπηρεσιες αποθηκευσης

Η DAILY TRANSPORT στις 1000 m² αποθήκες καθώς επίσης και στα 6000 m² εξωτερικού χώρου που διαθέτει, είναι σε θέση να αναλάβει την αποθήκευση παντός είδους εμπορεύματος, σύμφωνα με τους περιορισμούς που υπαγορεύονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών αλλά και από τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές νομοθεσίες.

Η Daily Transport Logistics S.A. εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη με ιδιόκτητα μηχανήματα , αποθηκευτικούς χώρους 700 m2 και γραφεία. Επίσης, σχετικά με τα εμπορεύματα που φτάνουν από τρίτες χώρες - μη κοινοτικές - η αποθήκευση καθίσταται αναγκαία μέχρι τον εκτελωνισμό και την τελική παράδοση τους, έτσι ώστε η αποθήκευση να αποτελεί απαραίτητη και πολύ σημαντική προϋπόθεση στα διάφορα στάδια της μεταφοράς.

Σημαντικό μέλημα της εταιρείας υπήρξε η φροντίδα για την πλήρη και υπεύθυνη ασφάλεια των χώρων και τη φύλαξη των εμπορευμάτων σας. Όλοι οι χώροι διαθέτουν σύγχρονα συστήματα συναγερμού εξοπλισμένα με πολυπλέκτες και ανιχνευτές κίνησης καθώς επίσης και κάμερες παρακολούθησης. Επίσης όλοι οι χώροι φυλάσσονται επί 24 ώρου βάσεως από φύλακα σε στενή συνεργασία με επώνυμη εταιρεία Security.

Το δεύτερο κομμάτι που ακολουθεί και συμπληρώνει την αποθήκευση, είναι η παραλαβή και διανομή των εμπορευμάτων από και προς την αποθήκη, με σύγχρονα αυτοκίνητα και εκπαιδευμένο προσωπικό, που διασφαλίζουν την σωστή μετακίνηση, δίχως καθυστερήσεις και αναβολές.