Εκτελωνισμοι


Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι των υπηρεσιών μας είναι η διαδικασία εκτελωνισμού των εμπορευμάτων με την οποία ολοκληρώνεται πλέον και η τελική φάση για την παραλαβή των εμπορευμάτων, στην περίπτωση εισαγωγής.

Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε:

  • Εκτελωνισμός Εισαγωγής - Εξαγωγής
  • Συμβουλευτικός προσανατολισμός Εισαγωγών - Εξαγωγών
  • Ταξινόμηση εμπορευμάτων βάσει Ευρωπαϊκού συστήματος ταριφών
  • Εγγυητική μεταφόρτωσης Τρανζιτ φορτίων
  • Οικονομική διαπραγμάτευση παραγγελιών
  • Αναλυτικός προ-υπολογισμός του Κόστους
  • Άνοιγμα και παρακολούθηση Τραπεζικών Πιστώσεων συναλλαγής εμπορευμάτων
  • Παρακολούθηση αποθήκης & υπολογισμός αποθηκευτικών δικαιωμάτων
  • Ελεύθερη ζώνη για υποκείμενα εμπορεύματα


Ο άριστος συντονισμός του εκτελωνιστικού μας τμήματος με το αντίστοιχο της εισαγωγής ή εξαγωγής, μας δίνει το προβάδισμα για ένα άμεσο και πιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα - άμεση παράδοση διατακτικής σημαίνει και αμεσότητα στην εξυπηρέτηση.