Ειδικες Υπηρεσιες

Οι ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω παρέχουν μία γενική ενημέρωση των υπηρεσιών που προσφέρει η Daily Transport, από χώρα σε χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Μεταφορές πλήρων και ομαδικών φορτίων κρεμαστών και συσκευασμένων ενδυμάτων με ειδικά εξοπλισμένα φορτηγά.