Ειδικες Υπηρεσιες

Οι ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω παρέχουν μία γενική ενημέρωση των υπηρεσιών που προσφέρει η Daily Transport, από χώρα σε χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

 

  • Αναλώσιμα Αγαθά
  • Έπιπλα
  • Οικοσκευές
  • Χημικά
  • Ιατροφαρμακευτικά Προϊόντα

Αναλώσιμα Αγαθά
Η Υπηρεσία Μεταφοράς Αναλώσιμων Αγαθών της Daily Transport προσφέρει μεταφορά ελεγχόμενης θερμοκρασίας μέσω οδικού, σιδηροδρομικού και θαλάσσιου δικτύου. Η υπηρεσία αυτή είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για εμπορεύματα που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης και φροντίδας, όπως: τρόφιμα νωπά ή κατεψυγμένα, βασικές πρώτες ύλες, ξηρές τροφές (τελικά προϊόντα), υγρά τρόφιμα και ροφήματα.

Οφέλη πελάτη

  • Οχήματα με ψύξη, κατάψυξη και ελεγχόμενη θερμοκρασία
  • Αποθήκευση σε εγκαταστάσεις με ειδικούς χώρους κατάψυξης και ξηρής φύλαξης
  • Μεταφορά υγρών τροφίμων με εμπορευματοκιβώτια, βαγόνια τρένου και νταλίκες.


Οικοσκεύες
Η Daily Transport μπορεί να καλύψει υπεύθυνα τις ανάγκες του ιδιώτη πελάτη της, για τη μεταφορά της οικοσκευής ή των προσωπικών του αντικειμένων door to door. Εκτός της μεταφοράς, η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στον ιδιώτη ένα πλήρες πακέτο εξυπηρέτησης που μπορεί να περιλαμβάνει τη συσκευασία των προς μεταφορά αντικειμένων, τις τελωνειακές διατυπώσεις ό,που αυτές είναι απαραίτητες, την αποθήκευση στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία.

Έπιπλα
Η Υπηρεσία Μεταφοράς Επίπλων της DHL προσφέρει εξειδικευμένη μεταφορά, αποθήκευση και τοποθέτηση των επίπλων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για ομαδοποίηση εμπορευμάτων ή για εμπορεύματα μερικής φόρτωσης υψηλών απαιτήσεων.

Μεταφορά Επίπλων από την Τουρκία
Η Daily Transport επικεντρώνεται στη μεταφορά επίπλων από τους κατασκευαστές στα καταστήματα λιανικής. Επίσης, προσφέρουμε άμεσες παραδόσεις σε διευθύνσεις ιδιωτών.
Εχοντας μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα, προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο στις μεταφορές εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Χημικά
Η Υπηρεσία Μεταφοράς Χημικών της Daily Transport προσφέρει υπηρεσίες οδικής μεταφοράς με εναλλακτικούς τρόπους για υγρά και ξηρά φορτία χημικών.

Χαρακτηριστικά

  • Μεταφορά υγρών επικίνδυνων χημικών, ακίνδυνων χημικών
  • Μεταφορά ξηρού φορτίου (ακίνδυνα χημικά)


Ιατροφαρμακευτικά Προϊόντα
Εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής φορτίων με φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα υγείας.