Πελατολόγιο
View the embedded image gallery online at:
https://dailytrans.gr/tr/clients/8-frontpage#sigFreeIda70e55f3b5
This module contains up to 10 module positions that appear in a horizontal slide function so you can publish any of your favorite modules or custom html modules to one of the slides and keep your site clean and consolidated while giving it some eye candy.

How to setup the module:

The S5 Horizontal Accordion module allows you to publish up to 10 modules of any kind into slides. Modules must be published to the following positions, s5_ha_1, s5_ha_2, s5_ha_3, etc. up to s5_ha_10. If you are using this template or any Vertex framework template these module positions already exist, if you are using a different template then you will need to add these positions to your template by completing the following steps:

1. Edit the following file: templates/your_template/templateDetails.xml

2. Towards the bottom of the file you will find a section that begins with:

<positions>

3. Under the section of the file add the following positions:

<position>s5_ha_1</position>
<position>s5_ha_2</position>
<position>s5_ha_3</position>
<position>s5_ha_4</position>
<position>s5_ha_5</position>
<position>s5_ha_6</position>
<position>s5_ha_7</position>
<position>s5_ha_8</position>
<position>s5_ha_9</position>
<position>s5_ha_10</position>

4. Save the file and these positions will not be available to publish to in the backend of any module.

5. Publish the S5 Horizontal Accordion module to any page and position on your site as you desire.

6. Publish any module that you wish to the s5_ha_x positions that you created above. Publish them to all pages. The slides will not show until a module is published to the associated slide. (NOTE: For Version 1.0 the modules must be in order, example: if s5_ha_3 is present then s5_ha_2, s5_ha_1 must also be present. If modules are published out of order an error message will show on the frontend of the site.)

7. Finally edit any parameters desired in the backend of the S5 Horizontal Accordion module

Code used for this demo:

The following is the code used to create the custom html modules used on the homepage. Below is just an example of the first one:
<span class="ion-earth ha"></span>

<h2>Freight</h2>
Trucks, Boat and More

<p class="readmore"><a class="btn" href="#">More Info</a></p>
The Mail Chimp Signup module is demo'd on this page. The module is AJAX powered and allows your users to instantly signup and get added to your MailChimp list that you specify in the module admin. All you need to do is enter your MailChimp API Key and Unique List ID.

View the embedded image gallery online at:
https://dailytrans.gr/tr/clients/8-frontpage#sigFreeId53baffd662

View the embedded image gallery online at:
https://dailytrans.gr/tr/clients/8-frontpage#sigFreeId78aeddf228

Η DAILY TRANSPORT διατηρεί πολύ στενή σχέση με τους πελάτες. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των εργασιών έχοντας πάντοτε στόχο την παροχή ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης συνδυάζοντας την καλύτερη ποιότητα με το μικρότερο κόστος.


Οι πελάτες της DAILY TRANSPORT εξυπηρετούνται:

  • Με αμεσότητα
  • Με φιλικότητα
  • Με ευελιξία
  • Με προσοχή
  • Με τήρηση των προκαθορισμένων συμφωνιών
  • Με βάση τους όρους CMR

 

Το πελατολόγιο της Daily Transport είναι ευρύ και απαρτίζεται από γνωστές εταιρείες του Εμπορικού και Βιομηχανικού τομέα καθώς επίσης και από θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών που εισάγουν ή εξάγουν τα εμπορεύματα τους από και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τουρκίας των Ασιατικών χωρών.